Energikontoret Storsthlm

Energikontoret Storsthlm är en del av Storsthlm och drivs utan vinstintresse. Uppdraget går ut på att stötta regionens energi- och klimatarbete och vara regional dialogpart till Energimyndigheten. Huvuddelen av verksamheten finansieras av projekt vi medverkar i eller uppdrag vi utför, exempelvis för Energimyndigheten.

Det finns 15 regionala energikontor i Sverige och nära 400 kontor i Europa. Alla verkar för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i sina respektive regioner och städer. De svenska energikontoren samverkar genom Energikontoren Sverige.

Målgrupper

Energikontoret Storsthlms målgrupp är kommuner, men även medborgare, företag och organisationer som vill bidra till implementering av hållbara energilösningar genom konkreta projekt och exempel. För kommunerna innebär ett välfungerande energikontor möjlighet att växla upp det lokala energi- och klimatarbetet.

Pågående projekt

Energikontoret driver kontinuerligt utvecklingsprojekt som stödjer uppdraget. Just nu arbetar vi för att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning, där vi erbjuder ett flertal olika stöd och möjligheter. Vi jobbar även med samordning av den kommunala energi- och klimatrådgivningsverksamheten. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterenergi- och klimatrådgivningens webbplatslänk till annan webbplats finns tips och råd om hur man kan minska energianvändning i sitt boende eller som företagare.

Styrgrupp för Energikontoret Storsthlm och Energi- och klimatrådgivningen

Anette Olovborn, Huddinge kommun
Gregor Hackman, Täby kommun
Gustaf Landahl, Stockholm stad
Per Enarsson, Nacka kommun
Megha Huber, Järfälla kommun
Vakant
Roger Svanborg, Storsthlm, ordförande


Aktuellt

 • Alla

  (5)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (5)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler