Samhällsbyggnad och miljö

Samhällsbyggnad och miljö

En förutsättning för Stockholmsregionens utveckling är att det är attraktivt att leva och arbeta här. Den fysiska miljön behöver ständigt förbättras med allt bättre infrastruktur för effektiva transporter, fungerande vattenförsörjning och god tillgång till anläggningar och områden för avkoppling, fritid och kultur.

Vatten- och avloppssystem, energiförsörjning, ren miljö, avfallshantering och bostäder är av strategisk vikt för människors hälsa och för regionens tillväxt. Den digitala utvecklingen och kompetensförsörjning har stor påverkan på hur framgångsrika kommunerna är inom området och kräver samverkan mellan kommunerna.

Aktuellt

Filtrera efter underområde
 • Alla underområden
 • Infrastruktur och bostäder
 • Miljö och klimat
 • Teknisk infrastruktur
 • Energikontoret Storsthlm
 • Östra Sveriges luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund
 • Alla

  (35)

 • Press

  (1)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (34)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler