Energikontoret Storsthlm

Energikontoret Storsthlm är en del av Storsthlm och arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och en hållbar regional utveckling.

Energikontoret Storsthlms forum

Energikontoret och EKR

Det operativa arbetet som bedrivs inom samverkan för Energi-och klimatrådgivningen leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består av nyckelpersoner med beslutsmandat och ansvar för genomförandet av det lokala energi-och klimatarbetet i sin hemkommun.