Kommunal ekonomi

Uppdrag 2019–2022

  • Löpande utveckla analysen av hur samhällsutvecklingen på nationell och länsnivå påverkar kommuner ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt.
  • Arbeta för att gymnasieregionens tillväxt sker ekonomiskt hållbart.
    Driva initiativ där samverkan mellan länets kommuner kan bidra till effektivisering av kommunernas verksamheter.

Prioriterade frågor 2019

  • Bidra till att hitta effektiva modeller för kommungemensamt ansvar för finansiering och risktagande i samband med investeringar föranlett av gymnasieexpansionen.
  • Följa den nya lagstiftningens ekonomiska effekter inom LSS-området.
  • Analysera konsekvenserna av förslaget till kostnadsutjämning.
  • Inventera områden där digitaliseringen kan bidra till minskade kostnader inom kommunernas verksamheter.
  • Bidra i dialogen kring förslag till överenskommelse med Region Stockholm avseende lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS).

Deltagare

Johan Westin, Botkyrka kommun
Björn Wallgren, Danderyds kommun
Katinka Madsen, Ekerö kommun
Jörn Karlsson, Haninge kommun
Hans Nyström, Huddinge kommun
Karin Holmlund, Järfälla kommun
Patric Andersson, Lidingö stad
Eva Olin, Nacka kommun
Magnus Åberg, Norrtälje kommun
Percy Carlsbrand, Nykvarns kommun
Dan Olén, Nynäshamns kommun
Siv Jönsson Westerlund, Salems kommun
Germund Jonsson, Sigtuna kommun
Inga-Lill Fritsch, Sollentuna kommun
Christer Lindberg, Solna stad
Susanne Tiderman, Stockholms stad
Roger Sundholm, Sundbybergs stad
Jörgen Olsson Austler, tf, Södertälje kommun
Torstein Tysklind, Tyresö kommun
Anna Hellberg, tf, Täby kommun
Anders Nilfjord, Upplands-Bro kommun
Derk de Beer, Upplands Väsby kommun
Annika Hellberg, Vallentuna kommun
Koray Kahruman, Vaxholms stad
Petra Eriksson, Värmdö kommun
Magnus Bengtsson, Österåkers kommun