KD-gruppen

Uppdrag

Kommundirektörerna utgör ett stöd för kommunstyrelseordföranden och för förbundsdirektören i ärendeberedning och samverkansfrågor, på motsvarande sätt som kommunstyrelseordföranden i förhållande till styrelsen. KD-gruppen beslutar om vilka strategiska nätverk som ska finnas och vilket uppdrag de har, utifrån Storsthlms verksamhetsplan och kommunernas behov. De utser även vilka representanter som ska delta i de olika nätverken.

Utvecklingsinsatser 2019

Kännedomen och uppföljningen kring nätverkens arbete ska stärkas under året. Syftet är att inför nästa års uppdragsdiskussion och ställningstagande i kommundirektörsnätverket, skapa ett bättre kunskapsunderlag om nätverkens arbete.

  • Införa ett gemensamt och systematiskt sätt att följa upp alla nätverksmöten, som speglar närvaron och nätverksträffens innehåll.
  • Förbättra informationsunderlag som nätverksdeltagare kan använda för att förankra och informera om frågorna på hemmaplan.
  • Ta fram ett introduktionspaket för nya nätverksdeltagare.
  • Presentera halvårsvisa sammanställningar på kommundirektörsgruppen i juni respektive december.
  • Om så önskas kommer representanter från Storsthlm till kommunens ledningsgrupp och informerar om uppdraget och arbetsformerna på Storsthlm, samt lyssnar in kommunens synpunkter hur samverkan kan förbättras för att skapa maximal nytta på hemmaplan.

Deltagare

Leif Eriksson, Botkyrka kommun
Johan Lindberg, tf, Danderyds kommun
Christina Hedberg, Ekerö kommun
Magnus Gyllestad, Haninge kommun
Camilla Broo, Huddinge kommun
Christina Rapp-Lundahl, Järfälla kommun
Daniel Broman, Lidingö stad 
Lena Dahlstedt, Nacka kommun
Charlotta Tillbom, tf, Norrtälje kommun
Frida Nilsson, Nykvarns kommun 
Carolina Pettersson, Nynäshamns kommun 
Mats Bergström, Salems kommun
Birgitta Pettersson, Sigtuna kommun
Per Törnvall, Sollentuna kommun
Kristina Tidestav, Solna stad 
Magdalena Bosson, Stockholms stad
Jan Eriksson, Sundbybergs stad
Rickard Sundbom, Södertälje kommun 
Stefan Hollmark, Tyresö kommun 
Katarina Kämpe, Täby kommun
Ida Texell, Upplands-Bro kommun 
Regina Kevius, Upplands Väsby kommun
Victor Kilén, Vallentuna kommun
Marie Wiklund, Vaxholms stad
Cecilia Lejon, Värmdö kommun
Staffan Erlandsson, Österåkers kommun