Arbetsmarknad och tillväxt

Uppdrag 2019–2022

  • Utveckla regional vuxenutbildningen enligt Genomförandeplanen 2018-2020.
  • Utveckla samarbetet kommuner/Af/utbildningsanordnare för att nå/kompetenshöjda grupper långt från arbetsmarknaden.
  • Öka möjligheterna för vidareutbildning för att möta behovet av omskolning.
  • Utveckla fler möjligheter att kombinera svenskstudier med yrkesutbildning eller validering för att underlätta och korta vägen in på arbetsmarknaden för utrikes födda.
  • Förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen där kommunernas språkutbildningar kan kombineras med arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser.
  • Ta fram gemensamma analyser av näringslivets efterfrågan, ökar tillgången till utbildningsutbudet för eleverna i länet och följer upp kvaliteten.
  • Stärka kommunernas förmåga att möta en vikande konjunktur och risk för ökad arbetslöshet.

Prioriterade frågor 2020

  • Följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens omställning och nya uppdrag och utveckla beredskap för effekterna som kommer påverka kommunerna.
  • Samverkan med Region Stockholm kring deras RUA-uppdrag att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi.
  • Identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån kommunernas strategier för arbetet med invånare utanför arbetsmarknaden

Deltagare

Marie-Louise Khan-Tamakloe, Botkyrka kommun
Anna Gezelius tf, Danderyds kommun
Jan Korell, Ekerö kommun
Ingrid Alegren, Haninge kommun
Anette Berggren, Haninge kommun
Vak, Huddinge kommun
Carina Karlsson, Järfälla kommun
Agneta Bolmgren, Lidingö stad
Frida Plym Forshell, Nacka kommun
Ali Rashidi, Norrtälje kommun
Ann-Louise Falander Karlsson, Nykvarns kommun
Jabil Seven, Nynäshamns kommun
Karin Nordenmalm, Salems kommun
Mikael Brant-Lundin, Sigtuna kommun
Marie Eklund, Sollentuna kommun
Katarina Påhlman, Solna stad
Karina Uddén, Stockholms stad
Helene Bengtson, Sundbybergs stad
Annika Rådström, Södertälje kommun
Anna-Lena Engstedt, Tyresö kommun
Peer Weding, Täby kommun
Magdalena Hesnel, Upplands-Bro kommun
Carl-Fredrik Wincent, Upplands-Bro kommun
Mikael Kampner, Upplands Väsby kommun
Emelie Hallin, Vallentuna kommun
Vak, Vaxholms stad
Monica Lalander, Vaxholms stad
Andreas Johansson, Värmdö kommun
Kristina Eineborg, tf, Österåkers kommun
Eva Salander, Österåkers kommun