Arbetsmarknad och tillväxt

Svensk arbetsmarknadspolitik är under stor omställning samtidigt som kommunerna i Stockholms län påverkas av en stigande arbetslöshet. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig både för kommunerna som arbetsgivare och för länets arbetsmarknad. Arbetsmarknad och tillväxt är ett strategiskt samverkansområde där erfarenhetsutbyten, omvärldsbevakning och nationell påverkan prioriteras.

Uppdrag 2019–2022

 • Utveckla regional vuxenutbildningen enligt Genomförandeplanen 2018-2020.
 • Utveckla samarbetet kommuner/Af/utbildningsanordnare för att nå/kompetenshöjda grupper långt från arbetsmarknaden.
 • Öka möjligheterna för vidareutbildning för att möta behovet av omskolning.
 • Utveckla fler möjligheter att kombinera svenskstudier med yrkesutbildning eller validering för att underlätta och korta vägen in på arbetsmarknaden för utrikes födda.
 • Förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen där kommunernas språkutbildningar kan kombineras med arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser.
 • Ta fram gemensamma analyser av näringslivets efterfrågan, ökar tillgången till utbildningsutbudet för eleverna i länet och följer upp kvaliteten.
 • Stärka kommunernas förmåga att möta en vikande konjunktur och risk för ökad arbetslöshet.

Prioriterade frågor 2021

 • Utveckla och synliggöra kommunernas lokala samarbete med Arbetsförmedlingen.
 • Följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens reformering och om kommunerna kan bli leverantör.
 • Utarbeta genomförandeplan för regional vuxenutbildning 2021-2023.
 • Vidareutveckla regional dialog för vuxenutbildning samt arbeta fram regionala lägesbilder.

Deltagare

Kerstin Berglund, Botkyrka kommun
Lina Rönnerblad tf, Danderyds kommun
Jan Korell, Ekerö kommun
Ingrid Alegren, Haninge kommun
Anette Berggren, Haninge kommun
Frida Plym Forsell, Huddinge kommun
Carina Karlsson, Järfälla kommun
Anna Skagersten, Lidingö stad
Susanne Nord, Nacka kommun
Silvija Mujakovic, Norrtälje kommun
Ann-Louise Falander Karlsson, Nykvarns kommun
Jabil Seven, Nynäshamns kommun
Karin Nordenmalm, Salems kommun
Mikael Brant-Lundin, Sigtuna kommun
Marie Eklund, Sollentuna kommun
Katarina Påhlman, Solna stad
Karina Uddén, Stockholms stad
Fredrik Ekdahl, Sundbybergs stad
Sofia Lidén, Södertälje kommun
Anna-Lena Engstedt, Tyresö kommun
Peer Weding, Täby kommun
Magdalena Hesnel, Upplands-Bro kommun
Agneta von Schoting, Upplands-Bro kommun
Mikael Kampner, Upplands Väsby kommun
Emelie Hallin, Vallentuna kommun
Lorentz Ogebjer, Vaxholms stad
Monica Lalander, Vaxholms stad
Andreas Johansson, Värmdö kommun
Kristina Eineborg, Österåkers kommun
Michel Sjögren, Österåkers kommun