Arbetsmarknad och tillväxt

Uppdrag 2019–2022

  • Utveckla regional vuxenutbildningen enligt Genomförandeplanen 2018-2020.
  • Utveckla samarbetet kommuner/Af/utbildningsanordnare för att nå/kompetenshöjda grupper långt från arbetsmarknaden.
  • Öka möjligheterna för vidareutbildning för att möta behovet av omskolning.
  • Utveckla fler möjligheter att kombinera svenskstudier med yrkesutbildning eller validering för att underlätta och korta vägen in på arbetsmarknaden för utrikes födda.
  • Förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen där kommunernas språkutbildningar kan kombineras med arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser.
  • Ta fram gemensamma analyser av näringslivets efterfrågan, ökar tillgången till utbildningsutbudet för eleverna i länet och följer upp kvaliteten.
  • Stärka kommunernas förmåga att möta en vikande konjunktur och risk för ökad arbetslöshet.

Prioriterade frågor 2019

  • Följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens omställning och nya uppdrag och utveckla beredskap för effekterna som kommer påverka kommunerna.
  • Samverkan med Region Stockholm kring deras RUA-uppdrag att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi.
  • Utveckla samarbete och insatser för personer som lämnat det tvååriga etableringsskedet utan att ha kommit i egen försörjning.

Deltagare

Marie-Louise Khan-Tamakloe, Botkyrka kommun
Gunila Stenzelius, Danderyds kommun
Jan Korell, Ekerö kommun
Ingrid Månsson, Haninge kommun
Annette Berggren, Haninge kommun
Patrik Forshage, Huddinge kommun
Carina Karlsson, Järfälla kommun
Annika Ramsell, Järfälla kommun
Agneta Bolmgren, Lidingö stad
Frida Plym Forshell, Nacka kommun
Ali Rashidi, Norrtälje kommun
Jim Zetterberg, Nykvarns kommun
Jabil Seven, Nynäshamns kommun
Karin Nordenmalm, Salems kommun
Mikael Brant-Lundin, tf Sigtuna kommun
Marie Eklund, Sollentuna kommun
Åsa Bergström, Solna stad
Karina Uddén, Stockholms stad
Helene Bengtson, Sundbybergs stad
Annika Rådström, tf Södertälje kommun
Helene Bergström, Tyresö kommun
Kotte Wennberg, Täby kommun
Johan Boström, Upplands-Bro kommun
Carl-Fredrik Wincent, Upplands-Bro kommun
Mikael Kampner, Upplands Väsby kommun
Göran Westerlund, Vallentuna kommun
Mikael Landberg, Vaxholms stad
Monica Lalander, Vaxholms stad
Andreas Johansson, Värmdö kommun
Tove Eriksson, Österåkers kommun