Processledare till Regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa inom kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvården

Storsthlm önskar låna in en erfaren processledare från en kommun för att driva och samordna Regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa Stockholm-Gotlands arbete. Anställningen är en visstidsanställning på 50–70 procent av en heltidstjänst under ett års tid.

I det nya kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvården har flera nationella programområden (NPO) skapats för olika hälsoområden, varav psykisk hälsa är ett. På regional nivå finns det regionala programområdena (RPO). RPO ska initiera frågor för den nationella samverkan samt anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt, och säkra att det når hela vägen ut till brukar- och patientmötet. Syftet med hela kunskapsstyrningssystemet är att ge en gemensam struktur för kunskapsutbyte och kunskapsstyrning för att förenkla för regioner och kommuner att ge vård och stöd utifrån senaste kunskap och på ett likvärdigt sätt i hela landet. Målet är ökad och jämlik psykisk hälsa.

Det övergripande uppdraget för RPO psykisk hälsa är att verka för ett mer kunskapsbaserat, jämlikt och effektivt arbete med psykisk hälsa i bred definition, dvs från hälsofrämjande insatser till vård för psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar. Psykisk hälsa är ett brett område där kommunerna har ett stort ansvar för arbetet, inte minst kring det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, men även för arbetet rörande personer med psykiatriska sjukdomar med samsjuklighet där behov finns av insatser från båda huvudmännen.

För att driva och samordna kommunernas arbete inom RPO psykisk hälsa behöver en processledare lånas in. Processledaren ska bevaka och driva processen för både socialtjänst- och utbildningsområdet. Storsthlm önskar anlita en person på ett års visstidsanställning på cirka 50–70 procent för arbetet som processledare i Regionalt programområde psykisk hälsa Stockholm-Gotland.

Arbetsuppgifter

I rollen som processledare för RPO psykisk hälsa kommer personen att ha varierande arbetsuppgifter såsom att:

  • Tillsammans med processledare från Region Stockholm, leda det operativa arbetet i RPO som till exempel att leda regionala arbetsgrupper i förbättringsarbeten.
  • Ansvara för att löpande behovskartläggningar kring kommunernas behov genomförs.
  • Bedriva förankringsarbete genom kommunernas befintliga strukturer (Utbildningschefsnätverket, Storsthlm, Socialchefsnätverket, Storsthlm, Länets Regionala Samverkans- och Stödstruktur)
  • Processledaren ska tillsammans med ordföranden i RPO samordna programområdets arbete, kalla till möten och skriva en årlig verksamhetsplan, följa upp verksamhetsplanen och skriva verksamhetsberättelse.
  • Processledaren ska samordna arbetet med andra programområden, arbetsgrupper, tvärgående samverkansgrupper och stödfunktioner och agera spindeln i nätet. Arbetet kan även komma att innebära deltagande i nationella arbetsgrupper och att samverka med den nationella nivån.
  • Processledaren ska även utgöra metodstöd för programområdet särskilt avseende implementeringskunskap
  • Processledaren kommer samarbeta med samordnaren för psykisk hälsa på Storsthlm.

Kvalifikationer

Vi söker en person med relevant högskoleexamen och som har stor erfarenhet av driva utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet inom Stockholms län. Det är viktigt att processledaren har god kunskap om den kommunala sektorn och kan bistå med egna kunskaper, idéer, metoder inom området psykisk hälsa och driva arbetet i RPO framåt. Bra är även vana att planera och genomföra utvecklingsarbeten. Personen behöver även ha en systemförståelse och vara intresserad av samverkansfrågor. Processledaren behöver vara noggrann och metodisk med goda ledaregenskaper. Tålamod, flexibilitet och nyfikenhet är andra viktiga personliga egenskaper.

Som person är du samarbetsvillig, engagerad, vill lära dig nya saker, strukturerad samt fokuserad. Det är mycket viktigt att du är mån om att ditt arbete håller hög kvalitet. För att lyckas i rollen behöver du dessutom kunna anpassa dig till förändringar allt eftersom arbetet i RPO utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningen förutsätter finansiering med statliga stimulansmedel för länsgemensamma insatser inom området psykisk hälsa.

Vi erbjuder en roll som innebär många kontaktytor, möjlighet att påverka och göra skillnad ur ett samhällsperspektiv – och samtidigt själv utvecklas. Du verkar i en tillväxtregion där utmaningarna är många – och hos Storsthlms kommuner finns stor vilja till utveckling och nytänkande. Storsthlm är en arbetsplats där idéer och kreativitet uppmuntras. Vi är ett positivt och framåt team som sitter i trevliga lokaler nära Medborgarplatsen i centrala Stockholm med närhet till både tunnelbana och pendeltåg.

Storsthlm är en samverkansorganisation för länets kommuner. Vårt uppdrag är att arbeta med regional samverkan och utveckling inom utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö. Läs mer om oss här.

Ansökan

Ansök genom att skicka ansökan och CV till helena.wiklund@storsthlm.se senast den 31 oktober.