Processledare till regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa

Nu söker vi en processledare till regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa inom kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvården. Vi vill gärna låna in en erfaren projektledare/processledare med goda erfarenheter av kommunal vård och omsorg för att driva och samordna kommunernas deltagande i regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa Stockholm-Gotland.

Detta är ett tjänsteavtal för en visstidsanställning på 50-70 procent under ett års tid, med möjlighet till förlängning. En kombinerad roll i kommunen är önskvärt och givande för utvecklingen av detta uppdrag och utbytet tillbaka till kommunen.

Bakgrund

I det nya kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvården har flera nationella programområden (NPO) skapats, varav psykisk hälsa är ett. Motsvarande på regional nivå finns regionala programområden (RPO). RPO ska initiera frågor för den nationella samverkan samt anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt för tillämpning och uppföljning på regional nivå. Syftet med kunskapsstyrningssystemet är att bidra med gemensamma former för kunskapsutbyte och kunskapsstyrning för regioner och kommuner i hela landet, och därmed ge vård och stöd utifrån senaste kunskap och på ett likvärdigt sätt i hela landet. Målet är ökad och jämlik hälsa och vård.

Psykisk hälsa är ett brett område där kommunerna har ett stort ansvar för arbetet, inte minst kring det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, men även för arbetet rörande personer med psykiatriska sjukdomar med samsjuklighet där behov finns av insatser från båda huvudmännen. Det övergripande uppdraget för RPO psykisk hälsa är att verka för ett mer kunskapsbaserat, jämlikt och effektivt arbete med psykisk hälsa i bred definition. Detta uppdrag är fortsatt i utveckling, särskilt avseende kommunens roll.

För att driva och samordna kommunernas arbete inom RPO psykisk hälsa behöver en processledare lånas in. Processledaren ska bevaka och driva processen för både socialtjänst- och utbildningsområdet. Storsthlm önskar anlita en person på ett års visstidsanställning på cirka 50–70 procent för arbetet som processledare kommun i Regionalt programområde psykisk hälsa Stockholm-Gotland.

Arbetsuppgifter

I rollen som processledare för RPO psykisk hälsa kommer du att ha varierande arbetsuppgifter såsom att:

 • Tillsammans med processledare från Region Stockholm och Region Gotland, leda det operativa arbetet i RPO psykisk hälsa och aktivt delta i planerade möten.

 • Ansvara för att relevant översyn kring kommunernas behov och verksamhet genomförs.

 • Tillsammans med ordföranden i RPO/samordnare psykisk hälsa Storsthlm samordna och utveckla programområdets arbete för kommunerna, kalla till möten, samordna underlag och minnesanteckningar, arbetsgrupper, samt skriva och följa upp verksamhetsplanen.

 • Bedriva förankringsarbete för kunskapsstyrningens arbete mot ledning och styrelse genom befintliga nätverk på Storsthlm.

 • Stödja kommunrepresentanterna i RPO och nationella eller regionala arbetsgrupper. Arbetet kan även komma att innebära deltagande i regionala arbetsgrupper och att samverka med den nationella nivån.

 • Utgöra metodstöd för programområdet särskilt avseende spridning och implementeringskunskap

Arbetet inom RPO psykisk hälsa är under utveckling och strukturerna utvecklas. Även projektledaren/processledaren roll kan utvecklas under tiden.

Kvalifikationskrav

 • Relevant högskoleexamen.

 • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet i Stockholms län.

 • God kunskap om kommunal vård och omsorg (inklusive socialtjänsten) för att kunna bistå med egna kunskaper, idéer och metoder inom området psykisk hälsa för att driva arbetet i RPO framåt.

 • Erfarenhet av att planera och genomföra utvecklingsarbeten.

 • Erfarenhet av system samt intresse för samverkansfrågor.

Som person är du noggrann, metodisk och har goda ledaregenskaper. Du har tålamod, är flexibel och nyfiken. Du är också samarbetsvillig, engagerad, strukturerad och fokuserad. Det är viktigt att du är mån om att ditt arbete håller hög kvalitet. För att lyckas i rollen behöver du dessutom ha god förmåga att möta förändringar och ovisshet med kreativitet och mod. Du anpassar dig till förändringar allt eftersom arbetet i RPO utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningen förutsätter finansiering med statliga stimulansmedel för länsgemensamma insatser inom området psykisk hälsa.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en roll som innebär många kontaktytor, möjlighet att påverka och göra skillnad ur ett samhällsperspektiv – och samtidigt själv utvecklas. Du verkar i en tillväxtregion där utmaningarna är många – och hos Storsthlms kommuner finns stor vilja till utveckling och nytänkande. Storsthlm är en arbetsplats där idéer och kreativitet uppmuntras. Vi är ett positivt och framåt team som sitter i trevliga lokaler nära Medborgarplatsen i centrala Stockholm med närhet till både tunnelbana och pendeltåg.

Om oss

Storsthlm är en samverkansorganisation för länets kommuner. Vårt uppdrag är att arbeta med regional samverkan och utveckling inom utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö.

Skicka intresseanmälan till: rss-stockholmslan@storsthlm.se

Personalbild Åsa Danielsson
Åsa Danielsson

Verksamhetschef

Visa cookie-information