Tjänstemannastyrgrupp för ungdomsmottagningar

Styrgruppen består av tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli. Uppdraget är att förvalta och följa upp överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar, överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län”. Kommunernas representanter utses av socialtjänstnätverket.

Uppdrag:

Syftet med arbetsgruppen är att Stockholms läns kommuner och Region Stockholm samverkar med utgångspunkt från vad som är bäst för målgruppen för ungdomsmottagningarna i länet. Målet är att hitta ett sätt för Stockholms läns kommuner och Region Stockholm att mötas och samarbeta under organiserade och jämlika former. Fokus för arbetet i gruppen är länsövergripande frågor med utgångspunkt i överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar, Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län”, som är grunden för en god samverkan på området.


Deltagare till gruppen utses av Socialtjänstnätverket och Region Stockholm.

Deltagare:

Från kommunerna

Carina Strandberg, Verksamhetschef Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Öppenvård, Arbetsmarknadsenhet,  Salem
Viktoria Larsson, Resultatområdeschef socialtjänst barn och unga, Södertälje
Jeanette Holmqvist, avdelningschef barn- och unga, Enskede-Årsta-Vantör, Stockholm Stad
Jan Rönnberg, avdelningschef, Stockholm Stad
Veronica Wolgast, avdelningschef avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Stockholm stad
Mats Nilsson, enhetschef individ- och familjeomsorg, Täby kommun
Ann Lötbom, chef barn- och elevhälsa, Solna kommun
Ulf Mårdberg, enhetschef, Norrtälje kommun

Från Region Stockholm

Erik Gustavsson, verksamhetschef SLSO
Hedvig Eisen, bitr verksamhetschef SLSO
Caroline Thorsén, avtalshandläggare HSF
Sofia Strand, enhetschef SLSO
Karolina Sjölin, enhetschef SLSO
Anna Cagnell, enehtschef SLSO
Johanna Daller-Moberg, BBS Family

9
jun
fredag 09 jun 2023, kl. 09:00-15:00
8
sep
fredag 08 sep 2023, kl. 11:00-15:30
19
sep
tisdag 19 sep 2023, kl. 13.00–15.00
13
okt
fredag 13 okt 2023, kl. 11:00-15:30
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information