Tjänstemannastyrgrupp för RSS

Styrgruppen består av social- och vård och omsorgsdirektörer från länets kommuner och Storsthlms kansli. Representanterna utses av socialtjänstnätverket. Uppdraget är att leda det regionala utvecklingsarbetet för att forma en effektiv regional samverkans- och stödstruktur (RSS) i länet och besluta om hur statliga medel fördelas i länet.

Uppdrag:

Styrgruppens uppdrag är att

  • leda det regionala utvecklingsarbetet för att forma en effektiv regional samverkans- och stödstruktur (RSS) i länet.
  • besluta om hur statliga medel ska fördelas i länet
  • fatta beslut kring regionala aktiviteter finansierade av statliga stimulansmedel
  • förankra aktuella frågor i de delregionala socialchefsnätverken
  • fastställa mål och godkänna förslag vad gäller utvecklingsarbetet
  • fatta beslut kring nomineringar av kommunala representanter i de olika kunskapsstyrningssystemens grupperingar på nationell och regional nivå

Deltagare:

Från kommunerna

Veronica Wolgast, avdelningschef för avd. för stadsövergripande sociala frågor, Stockholm Stad
Patric Rylander, äldredirektör, Stockholm Stad
Jenny Wilhelmsson, socialdirektör, Järfälla
Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör, Botkyrka
Elisabeth Bengtsson, socialchef, Sollentuna
Agneta Franzén, förvaltningschef socialförvaltningen, Vaxholm
Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef, Värmdö

Personalbild Åsa Danielsson
Åsa Danielsson

Verksamhetschef

Personalbild Helena Wiklund
Helena Wiklund

Processledare

Visa cookie-information