Tjänstemannastyrgrupp: Regionala samrådet för psykiatri- & beroendefrågor

Det regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor ansvarar för att följa upp överenskommelser samt tilläggsöverenskommelser om missbruk/beroende, spel om pengar samt samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning inklusive tilläggsöverenskommelse gällande äldre.

Det regionala samrådet består av chefstjänstepersoner från Region Stockholm och kommunerna i länet samt leds gemensamt av Storsthlm och Region Stockholm. 

Uppdrag:

Förvaltar och följer upp överenskommelserna:

  • Samverkan kring personer med missbruk/beroende inklusive tilläggsöverenskommelse gällande spel om pengar
  • Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning inklusive tilläggsöverenskommelse gällande äldre

Det regionala samrådet hanterar principiella och övergripande hinder för samverkan och vid behov stödjer de lokala samråden med tolkning av de gemensamma överenskommelserna. I Stockholms län finns 22 lokala samråd.

Deltagare:

Från kommunerna

Camilla Lundholm, Vaxholms stad

Christina Gustafsson, socialkontoret Södertälje kommun

Catarina Odenberg, Sigtuna kommun

Andrea Grönberg, socialförvaltningen Stockholms stad

Från Region Stockholm

Maria Andersson, enhetschef Psykiatrienheten och samverkan, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (ordförande)

Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef psykiatri SLSO

Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum

Lena Lundholm, Wemind

Från Storsthlm

Tina Trygg, processledare Storsthlm (ordförande)
Daphne Wahlund, processledare Storsthlm

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information