Tjänstemannastyrgrupp för psykisk hälsa

Styrgruppen utses av socialtjänstnätverket, utbildningsnätverket och Region Stockholm. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut om länsövergripande arbete och handlingsplaner samt ta övergripande beslut om hur länsövergripande stimulansmedel ska användas.

Uppdrag:

Styrgruppens uppdrag är att:

  • Fatta beslut om
    • det länsövergripande arbete som årligen presenteras i analyser och handlingsplaner – genom att godkänna analyser och handlingsplaner
    • större omprioriteringar vad gäller insatserna i handlingsplanerna
    • förslag från styrgruppens arbetsutskott
  • Om förvaltningschefer i länets kommuner samt enhetschefer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enats om en gemensam budget för länsövergripande insatser kring psykisk hälsa fattar styrgruppen även övergripande beslut om hur dessa medel ska användas.
  • Övrigt uppdrag är att stödja projektledarna i det länsövergripande arbetet och ge projektledarna mandat att driva frågor och delegera till resursägarna (Storsthlms verksamhetschef välfärdsutveckling samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhetschef för psykiatri) att fatta löpande operativa beslut så att insatserna i handlingsplanerna kan drivas effektivt.

Deltagare:

Från kommunerna

Catharina Lebel, elevhälsochef, Upplands Väsby
Veronica Wolgast, avdelningschef på avd. för stadsövergripande sociala frågor, Stockholm Stad
Jenny Wilhelmsson, socialdirektör, Järfälla
Annika Rådström, socialdirektör, Södertälje
Ulrika Strandberg, förvaltningschef för lärande- och kulturförvaltningen, Lidingö

Från Region Stockholm

Nina Mautner Granath, projektledare

Personalbild Åsa Danielsson
Åsa Danielsson

Verksamhetschef

Personalbild Deepa Singhru
Deepa Singhru

Samordnare

Personalbild Maja Hagström
Maja Hagström

Projektledare

Visa cookie-information