Tjänstemannastyrgrupp för digitalisering socialtjänsten

Gruppen består av representanter från Storsthlm och Region Stockholm. Deltagarna är utsedda av respektive organisation. Uppdraget är att skapa förutsättningar för digitalt informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg i länet, även fast organisationerna inte har samma IT-stöd.

Uppdrag:

Att åstadkomma digitalt informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg i länet, även fast organisationerna inte har samma IT-stöd.

Deltagare:

Catrin Ditz, processledare för strategiskt nätverk Digitalisering, Storsthlm

Lena Furmark, Avdelningschef Digitalisering och IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Anna Ingmansson, Chef för avdelningen för Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Örjan Scheller, Strategisk IT, Strategi och digitalisering, Regionledningskontoret, Region Stockholm

Ulf Lockowandt, Operativ direktör och närsjukvårdschef, SLSO, Region Stockholm

Visa cookie-information