Tjänstemannastyrgrupp BUSSAM

BUSSAM är ett beslutande forum som består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

Forumet träffas flera gånger per år för att förvalta och utveckla samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Ett sekretariat är knutet till BUSSAM. Det bemannas av tjänstemän från Storsthlm samt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Både regionen och Storsthlm har beredande forum, SLL-BUS och Kommun-BUS, som utöver samverkansfrågor mellan huvudmännen också hanterar samverkansfrågor av helregional eller helkommunal karaktär. I Stockholms län finns 33 lokala BUS-grupper för vilka BUS-sekretariatet ska vara ett stöd.

Deltagare:

Från kommunerna

Annika Rådström, socialtjänst Södertälje (Södertörn)
Katarina Munier, socialtjänst Stockholms stad (Stockholm)
Anette Burman, skola/elevhälsa Stockholm stad (Stockholm)
Stefan Heinebäck, socialtjänst Lidingö (Norr)
Susanne Englund, skola/elevhälsa Nykvarn (Södertörn)
Linda Ekstrand, skola/elevhälsa Sollentuna (Norr)

Från Storsthlm

Åsa Danielsson, verksamhetschef, välfärdsutveckling
Tina Trygg, processledare, Storsthlm
Johanna Ström, processledare, Storsthlm

Från Region Stockholm

Maria Andersson (HSF, ordförande)
Fatmanur Dinler
Petra Eriksson

Margareta Albåge (Spesak barnmedicin)
Fredrik Stenius (Sachsska barnsjukhuset)
Anna Gustafsson (Habilitering och hälsa)
Göran Rydén (Verksamhetschef, BUP)
Maria Silverberg Mörse (Spesak barnpsykiatri)

9
feb
onsdag 09 feb 2022, kl. 13.00–15.00
16
feb
onsdag 16 feb 2022, kl. 13.00–15:30
11
maj
onsdag 11 maj 2022, kl. 13.00–15:00
18
maj
onsdag 18 maj 2022, kl. 13.00–15.30
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Personalbild Johanna Ström
Johanna Ström

Processledare

Visa cookie-information