Tjänstemannastyrgrupp BUSSAM

BUSSAM är ett beslutande forum som består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

Forumet träffas flera gånger per år för att förvalta och utveckla samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Ett sekretariat är knutet till BUSSAM. Det bemannas av tjänstemän från Storsthlm samt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Både regionen och Storsthlm har beredande forum, SLL-BUS och Kommun-BUS, som utöver samverkansfrågor mellan huvudmännen också hanterar samverkansfrågor av helregional eller helkommunal karaktär. I Stockholms län finns 33 lokala BUS-grupper för vilka BUS-sekretariatet ska vara ett stöd.

Deltagare:

Från kommunerna

Annika Rådström, socialtjänst Södertälje (Södertörn)
Katarina Munier, socialtjänst Stockholms stad (Stockholm)
Anette Burman, skola/elevhälsa Stockholm stad (Stockholm)
Margareta Orvarsson Hannfors, elevhälsa Stockholms stad (Stockholm)
Stefan Heinebäck, socialtjänst Lidingö (Norr)
Anette Älmdalen, skola/elevhälsa Botkyrka (Södertörn)
Linda Ekstrand, skola/elevhälsa Sollentuna (Norr)

Från Storsthlm

Tina Trygg, processledare Storsthlm (ordförande)
Maja Hagström, processledare Storsthlm
Johanna Ström, processledare, Storsthlm
Malin Carlson, processledare Storsthlm

Från Region Stockholm

Maria Andersson, enhetschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen (ordförande)
Fatmanur Dinler, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Petra Eriksson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Margareta Albåge (Spesak barnmedicin)
Fredrik Stenius (Sachsska barnsjukhuset)
Anna Gustafsson (Habilitering och hälsa)
Göran Rydén (Verksamhetschef, BUP)
Anna Ekesbo Freisinger, (barnneurolog Astrid Lindgrens barnsjukhus)
Madeleine Ardbo  (Spesak barnpsykiatri)

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Personalbild Johanna Ström
Johanna Ström

Processledare

Visa cookie-information