Om förbundet

Förbundet har idag 80 medlemsorganisationer, varav 62 är kommuner. Även regioner, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk finns som medlemmar.

Personalbild Frida Eik Kvarnström
Frida Eik Öhman

Förbundssekreterare Östra Sveriges luftvårdsförbund

Visa cookie-information