Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom skolans område finns sedan många år ett etablerat samarbete kring lärarutbildningen mellan kommunala huvudmän och lärosäten. Storsthlm har i uppdrag att samordna kommunerna och samverka med lärosätena gällande samverkansavtalet ”Lärarutbildning i samverkan”. För att föra samverkan framåt finns VFU-samordnare i alla länets kommuner.

Deltagare:

Gabriella Vuorenlinna, Järfälla kommun
Helena Resele-Tidén, Danderyd kommun 
Nilla Mälardahl, Huddinge kommun
Berit Lund, Stockholms stad 

Personalbild Karin Soffiantini Yildiz
Karin Soffiantini-Yildiz

Verksamhetschef Gymnasieregionen

Visa cookie-information