Regionala programråd

De regionala programråden är kopplade till länets yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå och samverkar mellan de nationella programråden (som Skolverket ansvarar för) och de lokala programråden som finns ute på gymnasieskolornas yrkesprogram i regionen.

Uppdrag:

Storsthlm arbetar med att stödja arbetet med länets regionala programråd för att bland annat bredda tillgången på utbildningsvägar för den enskilda eleven, dimensionera så att efterfrågan och utbud är i balans både på kort och lång sikt.

Om de regionala programråden:

Råden spelar en viktig roll för samverkan mellan skola och arbetsliv, inte minst i frågor som rör arbetsmarknadens kompetensförsörjning och fungerar bland annat som rådgivande i frågor som rör vilka utbildningar och inriktningar som bedöms strategiskt viktiga för regionen.

Den gymnasiala yrkesutbildningen ska förbereda eleverna för arbetslivet och bidra till att arbetsgivarna får rätt utbildad arbetskraft. Därför behöver matchningen mellan arbetsmarknadens behov och elevernas val av utbildning förbättras.

Deltagare:

I råden finns representation från kommunala och fristående anordnare av utbildningen (gymnasieskola och vuxenutbildning), branschorganisationer samt fackliga företrädare.

 

Regionala programråd

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Här hittar du minnesanteckningar från möten inom Regionalt programråd för vård- och omsorgsprogrammet.

Barn- och fritidsprogrammet‌
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon och transportprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Personalbild Johanna Ström
Johanna Ström

Processledare

Visa cookie-information