Lärarutbildning i samverkan

Samverkan är reglerad i en överenskommelse mellan de sju lärosätena i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storsthlm.

Deltagare:

Gabriella Vuorenlinna, Järfälla kommun
Helena Resele-Tidén, Danderyd kommun 
Nilla Mälardahl, Huddinge kommun
Berit Lund, Stockholms stad 

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information