Lärarutbildning i samverkan

Samverkan är reglerad i en överenskommelse mellan de sju lärosätena i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storsthlm.

Deltagare:

Gabriella Vuorenlinna, Järfälla kommun
Helena Resele-Tidén, Danderyd kommun 
Nilla Mälardahl, Huddinge kommun
Berit Lund, Stockholms stad 

Jessica Svedlund
Jessica Svedlund

Processledare

Visa cookie-information