Microsoftteams Image (3)@0,5X

Kommunal ekonomi

Vi bygger regional kunskap om länets ekonomiska förutsättningar och analyserar finansiella effekter för medlemskommunerna.

Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar.

Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och erfarenhetsutbyte kan kommunerna bättre hantera den ekonomiska verkligheten och använda medborgarnas skattemedel så effektivt som möjligt.

Aktiviteter 2023

  • Följa och analysera de regionala effekterna av utredningen kring utjämningssystemet.
  • Följa och analysera ekonomiska perspektiv på etableringen av samarbetet med Region Stockholm.
  • Följa och analysera kostnader och finansieringsmodell i samarbetet kring gymnasieregionen.
  • Följa och analysera kommunernas digitalisering och effekter på ekonomi och verksamhetsutveckling.
  • Följa och analysera statsbidragens effekter på kommunernas ekonomi.
  • Följa och analysera behovet av ökat stöd för utvecklingen av infrastrukturen i regionen.
Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information