Kommunal ekonomi

Vi bygger regional kunskap om länets ekonomiska förutsättningar och analyserar finansiella effekter för medlemskommunerna.

Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar.

Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och erfarenhetsutbyte kan kommunerna bättre hantera den ekonomiska verkligheten och använda medborgarnas skattemedel så effektivt som möjligt.

Aktiviteter 2021

  • Följa och analysera regeringens utredning kring en effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner.
  • Följa och rapportera kommunernas ekonomiska och finansiella utveckling särskilt inom välfärdsområdet och med fokus på Corona.
  • Utveckla samarbetet mellan nätverket för kommunal ekonomi och övriga strategiska nätverk.
  • Följa och utveckla ekonomistyrningen av plan- och exploatering/samhällsbyggnad.
  • Följa och analysera de ekonomiska effekterna av utvecklingen av statsbidragen.
  • Följa och analysera de ekonomiska effekterna av gymnasieexpansionen.
  • Följa och analysera de ekonomiska effekterna av kommunernas digitalisering.
Personalbild Nina Hammargren
Nina Hammargren

Processledare

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information