Kommunal ekonomi

Vi bygger regional kunskap om länets ekonomiska förutsättningar och analyserar finansiella effekter för medlemskommunerna.

Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar.

Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och erfarenhetsutbyte kan kommunerna bättre hantera den ekonomiska verkligheten och använda medborgarnas skattemedel så effektivt som möjligt.

Aktiviteter 2022

• Följa och analysera de regionala effekterna/införandet av en god kommunal hushållning, särskilt inom samhällsbyggnadsområdet.
• Följa och analysera kommunernas ekonomiska och finansiella utveckling, särskilt inom välfärdsområdet.
• Följa och analysera de ekonomiska effekterna av utvecklingen av statsbidragen.
• Följa och analysera de ekonomiska effekterna av den regionala gymnasieutvecklingen.
• Följa och analysera de ekonomiska effekterna av kommunernas digitalisering.

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information