Seminarium Hälsa för barn och unga som är placerade

fredag 23 augusti 2024

Kl. 09.00-14.00 (frukost serveras från kl. 08.30)

Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15

Bellman

Socialstyrelsen presenterade nyligen resultatet av en nationell kartläggning av följsamheten av lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Resultatet från nationell nivå, och sammanställningen för Stockholms län, visar att det fortfarande är alldeles för få placerade barn som får tillgång till hälso-och tandvårdsundersökning. Frågan är därför fortsatt aktuell, angelägen och viktig utifrån barnens rättigheter.

Storsthlm anordnar nu som stöd, inspiration och ökad kunskap ett seminarium i ämnet.

På seminariet kommer sakkunniga inom hälsa, tandvård och juridik tala utifrån barns behov och rätt. Storsthlm och regionen berättar tillsammans om den överenskommelse och tillhörande rutin som gäller sedan 2022. Ni kommer även få höra röster från barn som varit placerade från organisationen Knas Hemma.

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till verksamhetsutvecklare och första linjens chefer inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och unga.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukostmacka och lunch.

Agenda

08.30-09.00 Frukostmingel (Kaffe och smörgås serveras)

09.00-09.10 Tina Trygg, processledare från Storsthlm hälsar välkommen 

09.10-09.30 "Barn i samhällsvård", ambassadörer från föreningen Knas Hemma

09.30-10.00 "Lagen, juridiken och regelverket", Olivia de Freitas, förvaltningsjurist, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun

10.00-10.30 "Vikten av hälsoundersökning" , Anders Hjern, överläkare, Sachsska Barnsjukhuset, Professor vid institutet för medicin, Karolinska Institutet

10.30 -10.50 Paus  

10.50-11.20 "Vikten av tandvårdsundersökning", Gunnar Henning, strateg, tandläkare, Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården, Västra Götaland, ordförande Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund

11.20-12.00 "Stockholms läns överenskommelse och rutin för tillgång till hälso-, sjuk och tandvård för barn unga som är placerade utan för det egna hemmet", Tina Trygg, Storsthlm och Therese Lindman, Region Stockholm

12.00-13.00 Lunch 

13.00 – 13.40 Goda kommunexempel, Annika Larsson. FOU nordväst och Ekerö kommun.  

13:40 -14.00 Avslutning och frågestund, Tina Trygg, Stortshlm och ambassadörer från Knas Hemma

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här.

Sista dag för anmälan är den 9 augusti.

Välkommen!

Länkar

Kontakt

För frågor gällande seminariet går det bra att kontakta mig.

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information