Kommundirektörsmöte

fredag 27 januari 2023

kl. 13.00–15.30

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information