Styrelsens arbetsutskott

tisdag 21 november 2023

kl. 11.00–13.00

Arbetsutskottet sammanträder.

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information