Politisk styrgrupp för vuxenutbildning och arbetsmarknad

tisdag 31 maj 2022

kl. 9.00—11.00

Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef regional utveckling, tf verksamhetschef välfärdsutveckling

Visa cookie-information