VAS-rådet 2022

torsdag 19 maj 2022

kl. 12.00—16.30

Usine Konferens, Södermalmsallén 36-38

Rådet för Vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstepersoner för att utbyta kunskap och erfarenheter i VA- frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor.

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information