Länsdialog handlingsplan missbruk bland barn och unga

tisdag, 21, sep, 2021 - tisdag, 21, sep, 2021

kl. 09:00 –16.00

Välkommen till digital länsdialog om handlingsplan mot missbruk och beroende bland barn och unga vuxna

 

Målgrupp: Storsthlm och Region Stockholm bjuder in politiker, chefer och nyckelpersoner inom Region Stockholm och länets kommuner samt brukarrepresentanter och andra berörda aktörer i länet till dialog.

Syftet är att tillsammans ta ett steg framåt i arbetet med att förbättra tillgänglighet och samordning kring vård och stöd till unga och unga vuxna med missbruk och/eller beroende.

Bakgrund: Utgångspunkt för dialogen är SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga och unga vuxna, 13–29 år. Vi kommer att ha särskilt fokus på tillgänglighet, jämlik vård och samverkan kring särskilt utsatta unga och unga vuxna.

Var: Digitalt i Zoom

När: 21 september mellan 09:00-16:00 eller 09:00-12:00

Visa cookie-information