Vätgas producerad med förnybara energikällor har stor potential att skynda på transport- och energisektorerna omställning till fossilfrihet. Energikontoret Storsthlm har tagit fram en förstudie om förutsättningar för att olika aktörer tillsammans ska kunna utnyttja den potential som finns att tillverka och använda grön vätgas i länet.

flygbild över stockholm

Vad handlar projektet om?

Vätgas producerad med förnybara energikällor har stor potential att skynda på transport- och energisektorerna omställning till fossilfrihet.

Förstudien identifierar aktörer som kan ingå i vätgasens olika värdekedjor och beskriver deras drivkrafter och utmaningar. Exempel på möjliga aktörer i vätgasens värdekedjor är producenter av vätgas och konsumenter inom exempelvis sjöfarten, tunga vägtrafiken och flyget. Syftet är att se vilka möjligheter det finns till storskalig produktion och användning av grön vätgas. Det ges förslag på åtgärder som möjliggör en regional utveckling av vätgas.

För att säkerställa största möjliga klimatnytta utgår förstudien från ett regionalt perspektiv.

Projektfakta 

Tid: April 2021–december 2021
Deltagare: Energikontoret Storsthlm
Budget: 800 000 varav 400 000 kronor i bidrag
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Visa cookie-information