Vätgas producerad med förnybara energikällor har stor potential att skynda på transport- och energisektorerna omställning till fossilfrihet. Energikontoret Storsthlm har uppdraget att genom en förstudie skapa förutsättningar för att olika aktörer tillsammans ska kunna utnyttja den potential som finns att tillverka och använda grön vätgas i länet.

flygbild över stockholm

Vad handlar projektet om?

Vätgas producerad med förnybara energikällor har stor potential att skynda på transport- och energisektorerna omställning till fossilfrihet.

Förstudien ska identifiera aktörer som kan ingå i vätgasens olika värdekedjor och sedan analysera deras drivkrafter och utmaningar. Exempel på möjliga aktörer i vätgasens värdekedjor är producenter av vätgas och konsumenter inom exempelvis sjöfarten, tunga vägtrafiken och flyget. Syftet är att se vilka möjligheter det finns till storskalig produktion och användning av grön vätgas. Förslag på åtgärder som möjliggör en regional utveckling av vätgas kommer att ges.

För att säkerställa största möjliga klimatnytta utgår förstudien från ett regionalt perspektiv.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Michael Sillén eller Johan Nyqvist om du vill veta mer om projektet.

Projektfakta 

Tid: April 2021–december 2021
Deltagare: Energikontoret Storsthlm
Budget: 800 000 varav 400 000 kronor i bidrag
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Personalbild Michael Sillen
Michael Sillén

Processledare

Visa cookie-information