Energikontorets arbete

Genom projektverksamhet stöttar vi aktörer i länet i arbetet med energi- och klimatfrågor.

Energikontoret Storsthlm är ett av Sveriges 15 energikontor. Energikontorens verksamhet täcker hela landet och verkar som pådrivande kraft för att göra vår del av världen mer klimatsmart och hållbar. Verksamheten är politisk obunden och drivs utan vinstintresse.

Vi jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med kommuner, näringsliv och andra typer av organisationer i hela regionen. Genom samarbetet med den kommunala Energi- och klimatrådgivningen når vi även ut till länets medborgare.

Energikontorets verksamhet främjar kommunernas arbete med energieffektivitet och användning av förnybara energikällor, med särskilt fokus på fastigheter och transporter. 

Vår uppgift är att bidra till att de lokala, regionala och nationella energi- och klimatmålen nås. Det gör vi genom att ta initiativ till och driva projekt som hjälper länets olika aktörer att ställa om till en hållbar verksamhet. Våra projekt är till övervägande del externt finansierade.

Energikontoret Storsthlm utvecklar kontinuerligt nya samverkansprojekt. Just nu driver vi projekt och samarbeten som rör hållbara transporter, klimatsmart solenergi och vätgas för tunga transporter och för ellagring. Vi samordnar också den regionala energi- och klimatrådgivningen på uppdrag av Energimyndigheten.

Aktiviteter

  • Utveckla och driva externfinansierade projekt och samarbeten inom energi- och klimatområdet tillsammans med intresserade aktörer.
  • Fördjupa befintliga samarbeten med aktörer inom energi och klimatområdet.
  • Bevaka regionens och kommunernas intressen nationellt och inom EU genom samarbete med Energikontoren Sverige och Stockholmsregionens Europakontor.
  • Leda och utveckla det regionala samarbetet kring energi- och klimatfrågor samt bidra till utvecklingen av den kommunala Energi- och klimatrådgivningen.
Visa cookie-information