Fossilfritt 2030 i Stockholms län

Målet för projektet Fossilfritt 2030 är att de uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och på så sätt underlätta omställningen.

Fossilfritt 2030 syftar till att öka andelen persontransporter i länet, göra kommuners fordonsflottor fossiloberoende och driva på transportsektorns omställning till fossilfrihet. Energikontoret Storsthlm koordinerar aktiviteter och assisterar kring att göra miljövänliga resval.

Karsten Wurth 0W Uta0xz7w Unsplash

Vad handlar projektet om?

Projektens insatser kommer att bidra till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel samt en ökad regional marknad för förnybara drivmedel.

Genom projektet får deltagande kommuner stöd i omställning till fossilfria fordonsflottor genom bland annat stöd i upphandlingar. Projektet assisterar också kommunerna i uppbyggnaden av infrastrukturer för elladdning och förnybara fordonsbränslen.

Energikontoret Storsthlm koordinerar aktiviteter som rör hållbart resande och assisterar de deltagande kommunerna i att möjliggöra för den egna personalen, invånare och anställda på företag att göra miljövänliga resval.

I Energikontorets uppdrag ingår att ta fram förslag på en plattform för hur arbetet med hållbar mobilitet ska drivas regionalt efter projekttidens slut.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Jesper Johansson om du vill veta mer om projektet.

Projektfakta 

Tid: Juni 2020–april 2023
Deltagare: Energikontoret Storsthlm, Biodriv Öst, Miljöförvaltningen Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm och 12 kommuner i Stockholms län
Budget: Energikontoret Storsthlms del är 2,6 mkr av totalt 19,5 mkr 
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Visa cookie-information