Johner Flygbild Sthlm Svart

Energikontoret Storsthlm

Energikontoret Storsthlm är en del av Storsthlm och arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och en hållbar regional utveckling.

Energikontoret Storsthlms organisation

Energikontoret Storsthlm är ett av 15 energikontor i Sverige och vi driver i huvudsak externfinansierade projekt med fokus på energieffektivisering och ökad andel förnybar energi.

Energikontoret och EKR

Det operativa arbetet som bedrivs inom Energikontoret leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består i dagsläget av representanter från fem av länets kommuner samt en representant från Storsthlm. Styrgruppen har även ansvar för att leda det operativa arbetet inom samverkan för den kommunala Energi-och klimatrådgivningen.

Visa cookie-information