Öppna data

Tillsammans med Region Stockholm vill vi främja tillväxt och innovation inom näringslivet genom ökad användning av öppna data.

Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen

ÖDIS är ett samarbetsprojekt mellan länets 26 kommuner och Region Stockholm, som drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm. Syftet är att främja tillväxt och innovation inom näringslivet genom ökad användning av öppna data. Projektet är delfinansierat av EU:s strukturfond och en del av Stockholms stads strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

Ett av målen är att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att växa. Redan vid projektstarten engagerades därför flera olika företag som löpande har bidragit med synpunkter, krav och önskemål.

Vad är öppna data?

Öppna datalänk till annan webbplats är data som alla kan använda, återanvända och distribuera i valfritt syfte. Varje dag skapas stora mängder data inom offentlig sektor, data om bland annat vår hälsa, välfärd, miljö och ekonomi, vilka exempelvis ger information om serviceställens geografiska läge, som bensinstationer och sjukhus.

Den öppna datan kan användas av vem som helst till vad som helst, vilket innebär att möjligheterna är oändliga. Flera aktörer i hela världen, liksom samarbetspartnerna bakom projektet ÖDIS, verkar nu för att bättre ta till vara på denna till stor del outnyttjade resurs.

Prisbelönt projekt

I juni 2019 vann projektet Guldlänken 2019, ett prestigefyllt pris som delas ut av Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova och Regeringskansliet. ÖDIS beskrivs i motiveringen som "ett projekt som går före, som bevisar kraften i att ha mod".

Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare

Kontakta oss
Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare


Visa cookie-information