Ökad kvalitet på yrkesprogram med branschsamverkan

Gemensam gymnasieregion / 7 december 2021

16133772 Carpentry Work Shop

För att möta den framtida arbetsmarknadens behov behöver fler ungdomar välja yrkesprogram Detta är fortsatt en av de största utmaningarna inom den gemensamma gymnasieregionen. Samverkan med företag och branscher, samt ökad kvalitet och högskolebehörighet, kan vara vägen framåt.

Den 19 november samlades bland annat nämndordföranden och utbildningschefer med ansvar för gymnasiefrågor i den återkommande regionala dialogen där gymnasieregionens utveckling och utmaningar diskuteras. Temat för denna gång var “Framtiden för våra yrkesprogram”. I vår gymnasieregion söker bara ca 20 % av ungdomarna yrkesprogram, även om det varierar stort mellan kommunerna, och det är betydlig lägre än riket i stort. Detta är en alltför låg andel för att möta behoven från arbetsmarknaden.

Klustersyn och konkret samverkan

Christina Eklund, ordförande i politiska styrgruppen för gymnasieregionen, betonar vikten av att hålla fast vid den löpande, förtroendefulla dialogen som ligger till grund för god samverkan mellan såväl skolor och politiker som övriga aktörer inom gymnasieregionen.

– Vi behöver prata om hur kan vi ta nästa steg. Den största utmaningen är att hålla liv i samverkansavtalet och att vi fortsätter att diskutera och prata yrkesutbildningar. Hur får vi bra kvalitet? Hur får vi till samarbeten med relevanta aktörer så att vi kan erbjuda bra och attraktiva yrkesutbildningar till våra ungdomar? frågar sig Christina.

Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Sigtuna kommun, håller med Christina Eklund om att samverkan behöver fortsätta, men att den behöver konkretiseras för att nå bättre resultat. Han lyfter frågor kring dimensionering, finansiering och rekrytering till yrkesprogrammen och att vi behöver definiera vilka utmaningar som gäller alla kommunerna respektive endast de enskilda kommunklustren.

– Nu behöver vi få till verkstad och arbeta för en klustersyn. Vi behöver anpassa oss till hur vi växer, och hur arbetsmarknaden och behoven ser ut i regionen. Det finns många bra vägar framåt och vi är redo att ta nästa steg och bli konkreta, säger Mikael.

Branschsamverkan en viktig framgångsfaktor

Mer samverkan mellan branscher och företag verkar flera vara överens om är en av de främsta framgångsfaktorerna för att ta fram attraktiva yrkesprogram. Ett bra exempel på samverkan med företag är Mälardalens Tekniska Gymnasium.

Susann Jungåker, VD och rektor på Mälardalens Tekniska Gymnasium, berättar hur de två industriföretagen Scania och AstraZeneca har startat Mälardalens Tekniska Gymnasium. I dag är det en gymnasieskola med en tydlig industriteknisk utbildning och för Susann är framgångsfaktorerna tydliga. Samarbetet innebär höga förväntningar från båda håll och bidrar till hög kvalitet och hög attraktivitet. Vidare läser eleverna både det industritekniska programmet och det tekniska programmet, vilket ger dem en dubbelexamen.

– Grunden på Mälardalens Tekniska Gymnasium är två starka företag som tillsammans skapar en stabil och långsiktig verksamhet, säger Susann.

Robert Aspfors, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen i Haninge kommun, lyfter vikten av att i arbetet måna om nyckelpersoner i nätverken kring samverkan, såväl inom kommuner som företag och industrier.

– I nätverken knyts kontakter och det är här som samarbetet sker och uppstår med en stor mängd företagare, säger Robert.

Robert lyfter även vikten av bra studie- och yrkesvägledning på grundskolan för att fler elever ska se yrkesprogram som ett alternativ.

Förutsättningar till högskolestudier

Aisha Amin, regional processledare vid Vård- och omsorgscollege, lyfter särskilt vikten av att kunna studera vidare på högskola och universitet. Genom samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsaktörer, i kombination med collegetanken och certifiering, har de lyckats höja kvaliteten och få till en högskoleförberedande utbildning. En stor drivkraft är också att stärka kompetensförsörjningen i regionen.

Tjugo år med gymnasieregionen

I år är det tjugo år sedan det första politiska beslutet togs om gymnasiesamverkan i vår gymnasieregion. Avtalet om samverkan mellan kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun innebär att behöriga elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka fritt i länet, och till samtliga gymnasieskolor inom regionen på samma villkor, oavsett var eleven är bosatt. Våren 2019 tog den politiska styrgruppen för gymnasieregionen beslut om att Storsthlm ska fortsatt stödja och utveckla den framtagna dialogbaserade modellen för att förbättra planering och dimensionering i delregionala kommunkluster baserade på elevernas sökmönster. Det arbetet pågår för fullt och frågan om yrkesprogrammens framtid kommer att fortsätta diskuteras i de forumen.

Visa cookie-information