IFAU:s utvärdering av Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg

Arbetsmarknad & tillväxt, Nyhet/press / 14 juni 2021

Den 19 maj gästade både Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Arbetsförmedlingen Storsthlms strategiska nätverk för Arbetsmarknad och tillväxt för att diskutera Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg Rusta och matcha (KROM).

IFAU var under 2020 med som utvärderade part i ett ESF-projektet för att testa Arbetsförmedlingens nya verktyg för matchning och rustning KROM, som ersätter verktyget Stöd och matcha (STOM). Projektet har arbetat med 32 kommuner runt omkring i Sverige förutom i storstadslänen vilket gjorde IFAU:s utvärderingen än mer intressant för länets kommuner.

– Vi behöver en bättre och mer effektiv matchningstjänst än den var har i dag, och en tjänst som är mer kostnadseffektiv. Inom Rusta och matcha är det främst resultatersättning som betalas ut till leverantörerna och de har mer ansvar och större möjligheter att hjälpa deltagarna. Den här tjänsten är dessutom välanpassad för att användas på distans men vi ställer krav på leverantörerna att det ska vara ett jämställt stöd, sa Ulla-Karin Järlsäter från Arbetsförmedlingen.

Chansen för att få ett jobb inom sex månader för en person som registrerar sig hos Arbetsförmedlingen är cirka 40 procent, men jobbchansen minskar därefter med inskrivningstiden. En av slutsatserna IFAU drog i rapporten var att det profileringsverktyg som används för att anvisa deltagare till tjänsten inte tar hänsyn till inskrivningstid på det sätt det borde göra. Det resulterar i att verktyget överskattar jobbchanserna för dem med långa inskrivningstider.

– När man ser till resultaten i vår rapport är det tydligt att mycket har påverkats av det snabba genomförandet. Att jobba så här snabbt när en myndighet reformeras ökar riskerna för att det uppstår fel som sannolikt hade kunnat undvikas, och man skapar sig inte heller utrymme för att dra nytta av de lärdomar man får på vägen, sa Martin Söderström, forskare på IFAU.

Under den efterföljande diskussionen var det flera som lyfte frågan om kommunernas roll och huruvida de privata aktörerna skulle komma att konkurrera med den kommunala utbildningsverksamheten.

– Min erfarenhet från lokalt kommunalt kundval snarlikt STOM/KROM är att det inte är heltäckande. Det är naivt att tro att arbetsförmedlingen kan förlita sig helt på dessa system för alla personer som behöver stöd, över hela landet, sa Frida Plym Forshell, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge kommun.

Vidare var några som påpekade att IFAU:s forskning är gjord utifrån ett myndighetsperspektiv och inte ett kommunalt sådant.

– Det är viktigt att man även har det kommunala perspektivet på hur vi får in fler personer på arbetsmarknaden, då kommunen är den största leverantören av arbetsmarknadstjänster utan att få betalt för det, säger David Norman, processledare på Storsthlm.

 

Rusta och matcha (KROM)

KROM går ut på att fristående leverantörer arbetar med individerna som Arbetsförmedlingen anvisar, och verktyget upphandlas enligt lagen om valfrihet (LOV). Tjänsten bygger främst på en resultatbasera…

Läs mer
Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Kontakta oss
Personalbild David Norman
David Norman

Processledare


Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare


Visa cookie-information