Så kan den akuta bostadsbristen ska lösas

Nyhet/press / 20 oktober 2021

Microsoftteams Image (3)@0,5X

Region Stockholm och Storsthlm, som representerar länets 26 kommuner, presenterar en gemensam lista med 12 konkreta insatser som behövs för att på allvar lösa regionens akuta bostadsbrist.

Bakom detta positionspapper står en enig styrelse i Storsthlm och en blocköverskridande majoritet i Region Stockholm, vilket innebär ett brett stöd både politiskt och inom regionen.

– För första gången har kommunerna och Region Stockholm en gemensam position i nationella bostadspolitiska frågor. Nu blir nästa steg att vi tillsammans inleder en gemensam dialog med regeringen och statliga myndigheter för att placera Stockholmsregionens bostadsproblem överst på regeringens att-göra-lista. Vi måste ha en bostadsförsörjning som fungerar, där ungdomar, äldre och nyskilda kan känna trygghet i att hitta en bostad och där Stockholmsregionens tillväxt inte kvävs, säger Gustav Hemming (C) tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd.

I det gemensamma positionspapperet tar man bland annat upp insatser för att skapa tydliga planeringsförutsättningar och snabba processer som möjliggör ett ännu högre bostadsbyggande.

–  Kommunerna i Stockholms län har höga ambitioner när vi planerar för fler bostäder. Tyvärr så stöter vi ofta på hinder som fördröjer processen och fördyrar projekten, bland annat när statliga riksintressen och strandskydd krockar med det lokala och regionala utvecklingsbehovet. Vi vill få upp dessa viktiga frågor i dialog med staten. Det är en styrka att vi enats om detta, från höger till vänster, säger Mats Gerdau, förbundsordförande för Storsthlm, samverkansorganisationen för länets kommuner samt kommunstyrelseordförande (M) i Nacka.

Positionspapperet tittar också på hur man kan använda bostadsbeståndet smartare för en tryggad bostadsförsörjning samt förbättra förutsättningarna att förmedla bostäder till dem med störst behov.

–  Det ska vara ordning och reda på bostadsmarknaden. I dag utnyttjas andrahandsmarknaden av kriminella nätverk. Något som lett till att många människor i behov av en bostad faller offer för hutlösa hyror och otrygga levnadssituationer. Därför behöver vi fler verktyg för att kunna agera och genom det stjälpa de kriminella organisationerna, tillgängliggöra legitima kontrakt och stärka möjligheten till laglig andrahandsuthyrning, säger Ebba Östlin, andra vice ordförande i Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande (S) i Botkyrka.

För att hitta nya lösningar och komma närmare en väl fungerande bostadsmarknad behövs nytänkande både i byggbranschen och inom de offentliga verksamheterna.

– Det är för långa processer för att få fram nya bostäder. Inte sällan på grund av att Länsstyrelsen inte är tillräckligt service- och lösningsorienterad. Istället för att vara en del av problemet tror vi att Länsstyrelsen kan bli en del av lösningen om de får ett tydligt uppdrag att underlätta byggandet. Dessutom är det viktigt att införa lättnader i kreditrestriktionerna, för att hjälpa unga och nya in på bostadsmarknaden, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Bostadsbristen är akut – vi behöver kraftsamla för att lösa den tillsammans (debattartikel i Mitti)

Gemensamma positioner för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning i Stockholmsregionen

 

Visa cookie-information