Jämför gymnasieskolor

För att elever och deras vårdnadshavare ska kunna göra ett väl underbyggt gymnasieval är kunskap och information är en förutsättning. Viktiga verktyg för en elev inför valet till gymnasieskolan är studie- och yrkesvägledning, Gymnasiemässan och jämförelsefunktionen "Jämför gymnasieskolor".

Skolpresentation på hemsidan

På "Jämför gymnasieskolor" finns information om samtliga gymnasieskolor i länet och i Gnesta och Håbo kommun. Informationen består av kontaktuppgifter till skolorna, vilka program de erbjuder (på nationell nivå), antal elever som går på skolan samt antal behöriga lärare.

Det är också möjligt att via en kartfunktion se var skolan ligger geografiskt. Urval av skolor kan göras via kommun, organisationsform, antal elever, behöriga lärare eller valbara program. Skolornas presentation och alla uppgifter inom "Jämför gymnasieskolor" finns på Gymnasieantagningen.

Elevenkät år två

Elever i årskurs två på gymnasiet svarar på en enkät kring trivsel, trygghet och lärande på programnivå. Enkäten utgår från läroplanens målområden och mäter elevernas upplevelse av sin utbildning. Denna sammanställning kan blivande gymnasieelever ta del av inför sitt val av utbildning och skola. Kvalitetskriterierna är också ett stöd för kommunerna i vägledningen till elever som gör sitt gymnasieval.

Insamling av enkätsvaren genomförs i januari till mars varje år och presenteras i "Jämför gymnasieskolor" på Gymnasieantagningens hemsida i samband med omvalsperioden i slutet av april.

Vi har tecknat ett avtal med Stockholms stad som ansvarar för genomförandet och presentationen av resultaten i en jämför service-tjänst. Gymnasieantagningen administrerar uppdraget.

Aktuellt

 • Alla

  (18)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (11)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler