Logotyp

Gemensamt arbete för att öka kvaliteten och utveckla utbudet

Att gemensamt verka för att höja kvaliteten i vuxenutbildningen. Det är en viktig del i Stockholmsregionens samverkan kring vuxenutbildningen. Det gemensamma arbetet består av flera delar.

Gemensamt kvalitetsarbete

En studerandeenkät genomförs årligen med samtliga studerande inom länets vuxenutbildning och Sfi. Genom en gemensam utvärdering av kvaliteten i vuxenutbildningen utvärderas alla länets anordnare inom vuxenutbildningen utifrån en särskild modell som utgår från områden i läroplanen.

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen

Inom Stockholmsregionen prioriteras samverkan kring den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Detta innefattar bland annat utbildningskoncept för målgruppen nyanlända. Genom att anpassa Sfi-utbildningarna utifrån målgruppens skiftande bakgrund och behov skapas möjligheter för individerna att snabbare försörja sig själva. En bärande tanke är att samverkan möjliggör så pass stora undervisningsgrupper att verksamheterna blir stabila och kan utvecklas.

Kommunerna samverkar genom svenskundervisning med särskilda inriktningar för nyanlända med yrkes- eller utbildningsbakgrund genom Sfx.

Kommunerna samverkar även genom att erbjuda Sfi för nyanlända med kort eller ingen utbildning, en grundutbildning för målgruppen nyanlända som är kortutbildade eller analfabeter.

Strategier framåt för den gemensamma vuxenutbildningsregionen

Vi tar fram kunskapsunderlag inom området vuxenutbildning. Dessa publiceras löpande här på hemsidan.

Aktuellt

 • Alla

  (23)

 • Press

  (8)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (15)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler