Leda digital transformation

Att leda digital transformation i en kommun handlar ganska lite om teknik, men desto mer om människor och förändring. Det handlar om hur vi, genom verksamhetsutveckling av kommunernas kärnverksamheter, klarar framtidens utmaningar.

För att kunna leda den digitala transformationen på ett klokt och medvetet sätt behöver vi stärka ledarskapet för digitalisering. Vi kan dessutom stärka det regionala ledarskapet genom att göra gemensam sak. Därför arrangerar Storsthlm en tredagarsutbildning med Digjourney som utbildare. Den kan ge chefer och ledningsgrupper de metoder, processer och verktyg som behövs.

Varför gör vi detta tillsammans?

Kommunerna har förväntningar på att det regionala samarbetet ska hjälpa dem att bättre möta behoven som finns kopplat till digitaliseringen. Följande behov är tydliga bland våra medlemmar och de reflekteras också i Storsthlm strategisk inriktning och verksamhetsplan:

 • Kompetensutveckling kopplat till digitalisering
 • Stärkt ledarskap för digitalisering
 • Metodik för överblick på digitaliseringsinitiativ på den kommunala verksamheten
 • Audit/mätning/metodisk uppföljning
 • Gemensamma definitioner, hävstång, gemensamt språk

Varje kommun tar egna beslut om utbildningsinsatser och Storsthlm möjliggör lägre kostnad genom arrangemang i egna lokaler. Förhoppningen är att vi kan förflytta oss tillsammans, så att varje enskild kommun slipper uppfinna hjulet på egen hand. Sannolikt är detta första steget i en flerstegsraket som går väl i linje med SKL:s regeringsuppdrag att utveckla av digital kompetens bland politiker och tjänstepersoner i regioner och kommuner.

Om Digjourney

Utbildningen genomförs med stöd av den externa utbildningsaktören Digjourney. Fler utbildningsaktörer finns på marknaden, dock uppvisar få möjligheten till både konkreta verktyg i ledarskapet och metodik för mätning av digital mognad. Digjourney har en metodik som har använts i andra regioner.

Om utbildningen

 • Tycker du att ledarskap för digitalisering är svårgreppbart?
 • Känner du att ni i er kommun ofta pratar om olika saker då ni pratar om digitalisering?
 • Skulle du behöva klä på dig mer kunskap kring vilka anpassningar din kommun behöver göra som följd av digitaliseringen?
 • Behöver du förstå mer hur digitalisering kan skapa medborgar- och samhällsnytta?
 • Skulle du vilja ha en verktygslåda som ger er ett löpande stöd i den digitala transformationen?
 • Har du behov av att förtydliga hur ni ska leda och organisera er digitala omställning?
 • Skulle du tydligare vilja förstå vad din roll är i den digitala transformationen?

Om du svarar ja på flera av frågorna ovan, då kan det vara idé att anmäla dig till utbildningen.

Syfte

Att utveckla kompetens för att leda och samverka kring digital transformation

Mål

Efter avslutat program ska deltagarna

 • ha kunskap om vad digital transformation innebär i en offentlig verksamhet och ett första övergripande utkast av en transformationsplan
 • ha förståelse för vad som krävs för att få till den organisatoriska förflyttningen i sin egen verksamhet
 • känna trygghet i att praktiskt leda & arbeta med er digitala agenda
 • presentera ett förslag för det fortsatta arbetet med verksamhetens digitala transformation.

Målgrupp

Inbjudan sprids via Storsthlms strategiska nätverk och deltagare i alla strategiska nätverk och kommunledningsgrupper är inbjudna.

Utbildningsdatum

Det finns nu tre kurstillfällen öppna för anmälan.

Utbildningskostnad

Kostnaden för utbildningen är 16 900 kronor för tre dagar, inklusive kurslitteratur.

Storsthlm förmedlar anmälningarna och kursdeltagandet faktureras av Digjourney enligt anmälningslistan.