KONTAKT

Storsthlm har kansli på Södermalm i Stockholm, nära Medborgarplatsen och Södra station.

Storsthlm

Post- och fakturaadress:
Box 38145, 100 64 Stockholm

Besöksadress:
Fatburen, Södermalmsallén 36

Telefon:
08-615 94 00

Organisationsnummer:
222000-0448

E-postadress:
info@storsthlm.se

E-postadress registrator:
registrator@storsthlm.se

E-postadress faktura:
faktura@storsthlm.se

Parkering:
Det finns flera parkeringshus i området. Det närmaste hittar du i Västgötagränd.

  • Alla

    (52)

  • Person

    (52)

Titel

  • Verksamhetschef
  • Förbundsdirektör
  • Administrativ chef
  • Strategisk kommunikatör
  • Processledare
  • Uppdragssekreterare
  • Chefssekreterare
  • Kontorsvärd
  • Ekonomiansvarig
  • IT- och lokalansvarig
  • Handläggare
  • Systemförvaltare
  • Systemadministratör
  • Produktionssamordnare
  • Projektledare
  • Kommunalekonom
  • Kommunikatör
  • Regional utvecklingsledare
  • Förbundssekreterare
  • Digital strateg
  • Programledare
  • Utvecklingsledare
  • Bitr verksamhetschef
  • Kommunikationschef
  • Ekonomiadministratör
  • Löne- och ekonomiadministratör

Taggar

  • Energikontoret Storsthlm
  • Regional yrkesförarutbildning
  • Gymnasieantagning
  • UEDB
  • Ensamkommande barn
  • Missbruk/beroende
  • Regionalt samråd
  • Psykisk funktionsnedsättning
  • Hemlösa
  • Operation kvinnofrid
  • SIP - Vuxna och äldre
  • Arbetsmarknad
  • Vuxenutbildning
  • Sekretariat BUSSAM
  • Ungdomsmottagningar
  • SIP - Barn och unga
  • Energi- och klimatrådgivning
  • Svealands Kustvattenvårdsförbund
  • Östra Sveriges Luftvårdsförbund
  • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
  • Samverkansavtal
  • Programpriser
  • Regionala programråd
  • Projekt RSS/Kvinnofridssatsning
  • Strukturtillägg
  • Energieffektiviseringsnätverk
  • Energikartläggning
  • VAS-rådet
  • Geodatarådet
  • Jämför gymnasieskolor

Arbetsområde

  • Energikontoret
  • Utbildning och arbetsmarknad
  • Digitalisering
  • Social välfärd och hälsa
  • Gemensam gymnasieregion
  • Gymnasieantagningen Storsthlm
  • EU:s strukturfonder
  • Barn i behov av särskilt stöd (BUS)
  • Miljö och klimat
  • Psykisk hälsa
  • Om oss
  • Samverkan med Region Stockholm
  • Äldre
  • Färdtjänst
  • Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning
  • Samhällsbyggnad och miljö
  • Inflyttning och delaktighet
  • Politisk styrning
  • Stadgar
  • Storsthlm i EU
  • Vuxenutbildning
  • Infrastruktur och bostäder
  • Teknisk infrastruktur
  • Individ och familj
Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler