VIS – Vård i samverkan

    När: måndagen den 21 oktober 2019
    Tid: kl 13.00-14.30
    Plats: Region Stockholml