VISSA – Vård i samverkan

    När: tisdagen den 8 oktober 2019
    Tid: kl 09.00-10.30
    Plats: Storsthlm
    Lokal: Norrskogen