Nyhetsbrev för BUS – samverkan kring barn i behov av särskilt stöd

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS. I vårt nyhetsbrev informerar vi löpande om nya gemensamma arbetssätt och rutiner som arbetats fram för barnens bästa.