Logotyp
2017-11-28 | Nyhet

Full fart framåt för Stockholmsregionen

Uppdragsbild

I sin årliga rapport ”Stockholm – full fart framåt” redogör Länsstyrelsen i Stockholms län för tillståndet i regionen och de utmaningar och möjligheter som väntar. Årets rapport visar bland annat på utmaningar som kommer till följd av regionens tillväxttakt, där bostäder, utbildning, infrastruktur, arbeten och vård ska räcka till allt fler. Det medför målkonflikter och svåra avvägningar.

Utmaningen kring bostäder handlar bland annat om att bygga mer, öka tillgängligheten och få in fler på marknaden. Nybyggnation av bostäder kräver avvägningar och samhällsplanering, exempelvis vad gäller hänsynen till bullerregler, riksintressen och framtida klimatförändringar. Samma utmaningar gäller utvecklingen av regionens trafiksystem. I rapporten beskrivs de stora utmaningar som regionen står inför gällande infrastrukturen, där kapacitetsbrister i infrastruktursystemet har nått en ny kritisk nivå. Dagens investeringar har i bästa fall bidragit till att regionens trafiksystem inte har försämrats år 2030.

För att ta vara på möjligheter och möta utmaningar krävs regelbundna insatser och samverkan mellan regionens aktörer, liksom att regeringen för en tydlig politik för huvudstadsregionen, såväl i frågor om bostäder och infrastruktur, som i frågor om integration, kompetensförsörjning, regionens innovationskraft och hälsa.

Läs rapporten ”Stockholm 2018 – full fart framåt!”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

”Stockholm – full fart framåt” är främst en redovisning till regeringen om läget i länet, men även en beskrivning för andra parter om de utmaningar och förväntningar som vi gemensamt behöver möta.

Susanna Thulé

Tel: 08-615 94 27