Logotyp
2017-11-09 | Nyhet

Sven-Erik Österberg blir ny landshövding i Stockholms län

Regeringen har utsett Sven-Erik Österberg till ny landshövding i Stockholms län.

Regeringen utsåg idag Sven-Erik Österberg till landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län. Hans förordnande gäller från och med den 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2022.

Sven-Erik Österberg är landshövding i Norrbottens län sedan 2012 och har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna mellan åren 1994-2012, förutom under 2004-2006 då han var biträdande finansminister.