Logotyp
2017-10-26 | Nyhet

Råd till politikerna i Stockholms län: satsa på infrastrukturen!

Uppdragsbild

Foto: Elias Ljungberg

På Mötesplats Storsthlm bjöd vi in två politiker från kommuner utanför Stockholms län för att få en bild av hur Stockholmsregionen uppfattas utifrån. Båda var överens om att Stockholmskommunerna borde satsa mer på infrastruktur.

För att få en bild av hur Stockholmsregionen uppfattas utifrån bjöd vi in två politiker från kommuner utanför Stockholms län – Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad. De gav båda råd till regionens kommunföreträdare och passade på att presentera varsitt manifest för vad de skulle förändra om de fick styra hela regionen. Därefter fick publiken rösta på vem de anser skulle bli en bra presidentkandidat för regionen, där Peter Danielsson vann.

Både Lars Stjernkvist och Peter Danielsson tyckte att Stockholmskommunerna borde satsa mer på infrastrukturen. Lars Stjernkvist efterlyste bland annat snabbare och bättre kommunikationer till närliggande städer som Nyköping, Uppsala, Västerås och Linköping.

– Under 13 år dagpendlade jag till Stockholm, det fungerade sådär. Men med bekväma transporter kan man pendla från Norrköpings innerstad till Stockholms innerstad på 45 minuter. En handfast viktig idé som skulle skapa attraktion och välkomnande till Stockholm.

Peter Danielsson betonade även infrastrukturen inom själva Stockholm.

– Infrastrukturen är viktig och behöver säkras både till och från Stockholm. Säkra med flygplatser, tåg och vägar, bygg ihop norra och södra delarna med förbifarten och Östlig förbindelse. Bygg ihop Stockholm!

Publiken fick rösta på respektive kandidat utifrån följande politiska program:

Peter Danielsson

  • Säkra infrastruktur till och från Stockholm – Arlanda/Bromma, tåg och väg.
  • Bygg ihop norra och södra Stockholm – bygg förbifarten och Östlig förbindelse.
  • Stärk samarbetet med kommunerna som ligger runt om Stockholm – gemensam strategi för tillväxt, utbyggnad m.m. 
  • Sök ökat samarbete med övriga starka nordiska regioner, exempelvis Oslo, Göteborg och Greater Copenhagen.
  • Inta ”Pippirollen” i Sverige – ”den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll”.

Lars Stjernkvist

  • Införliva Uppsala, Västerås och Linköping i Stockholmsregionen 
  • Bygg SL-station i Nyköping  
  • Bli en social stormakt
  • Gör en kommun av Täby och Botkyrka

Susanna Thulé

Tel: 08-615 94 27