Logotyp
2017-10-26 | Nyhet

Morgan Johansson: ”Vi måste starta bra samarbeten mellan kommun och polis”

Uppdragsbild

Foto: Elias Ljungberg

För att bryta den negativa utvecklingen behöver viktiga verksamheter som stängts ned flytta tillbaka, så som Arbetsförmedling och vårdcentraler, och poliser behöver få finnas på gatorna. Men inte minst krävs långsiktighet. Det var några av de gemensamma slutsatser som drogs på ett seminarium med bland annat justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på Mötesplats Storsthlm den 5 oktober.

För att skapa trygghet har polismyndigheten i Stockholms län startat projektet Mareld som ska bekämpa grov brottslighet i de mest utsatta områdena i länet. Samordnare för Mareld är Gunnar Appelgren, som också deltog i seminariet. Han menar att polisen just nu arbetar mot något som kan liknas vid blödande patienter; skjutningar på öppna gator:
 
– Skjutningarna har ökat med 300 procent på tre år. Vi får inte bukt med skjutningarna på öppna gator och torg och det är en utveckling vi måste bryta och förhindra.

Tilliten hotas när viktiga verksamheter släcks ned
En faktor som försvårar möjligheten att bryta utvecklingen är nedsläckningen av viktiga verksamheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, polisstationer och vårdcentraler. I vissa utsatta delar är frånvaron total. Joakim Larsson är oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

– Det är bekymmersamt är att viktiga verksamheter inte finns på plats. Det är inte bara Försäkringskassan som lämnat, det finns områden där man inte sett polisen annat än på bild. Finns det ingen polis på plats känner man sig övergiven.

När viktiga verksamheter lämnar redan oroliga områden riskerar de boendes tillit till staten att brista, menar Gunnar Appelgren:

– Det handlar om tillit. Om att de som bor i oroliga områden inte känner att staten kan gå in och bryta kriminaliteten så kommer man inte tro på oss i andra frågor heller. Det som skapar trygghet är kontinuitet, närvarande polis och regelbundenhet.

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, menar att verksamheterna behöver flyttas tillbaka.

– Vi får inte glömma att segregationen är botten till problemet. Det vi inte vill se är att det är vi som skapar möjligheterna till segregation. Vårdcentraler och skolor ska flyttas tillbaka och finnas där. Det kommer att kosta jättemycket, men det är nödvändigt.

Långsiktighet och sociala insatser kan bryta utvecklingen
De viktigaste åtgärderna för att bryta den negativa utvecklingen på lång sikt är enligt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson satsningar på skolan och arbetslöshetsfrågan, framförallt ungdomsarbetslösheten. Men utöver den generella välfärdspolitiken måste de sociala insatserna riktas.

– Vi måste starta bra samarbeten mellan kommun och polis, där man vet att polisen har sina verktyg och att kommunerna har sina verktyg. När det och samverkan fungerar, då fungerar det hela väldigt bra. Därutöver finns två andra verktyg som viktiga för att lyckas. Den ena är den ideella sektorn, med verksamheter som Fryshuset och idrottsföreningar som fångar upp ungdomar. Den andra är näringslivet, med bland annat fastighetsbolag som kan förse bostäder, säger Morgan Johansson.

Gunnar Appelgren önskar en större långsiktighet, med blocköverskridande samarbeten som sträcker sig längre än en mandatperiod:

– Vi är överens om vad som behövs i framtiden, vilket är satsningar på skola, polis och kommuner. Men det vi glömmer är det långsiktiga arbetet kring sociala förutsättningar och det socioekonomiska perspektivet. Här vore det intressant med en blocköverskridande överenskommelse som sträcker sig över 15 till 20 år.

Susanna Thulé

Tel: 08-615 94 27