Logotyp
2017-03-16 | Nyhet

”Jag är övertygad om att kommunerna är hjärtat i samhällssystemet”

Uppdragsbild

Foto: Bengt Säll

Han tror starkt på att kommunen har en viktiga uppgift i samhället och har under sin karriär på ett eller annat sätt jobbat med kommuner, både på offentliga- och privatsidan. I februari började han som verksamhetschef för regional utveckling här på KSL. Vi ställde några frågor till Roger Svanborg.

Berätta, vem är du?
Jag är en "kommunnisse" som tror starkt på kommuners viktiga uppgift i samhället. Därför har jag i min karriär jobbat i eller med kommuner, senaste i Södertälje kommun som kommunstrateg där jag arbetat med övergripande frågor på uppdrag av kommunstyrelsen och stadsdirektören. Dessförinnan jobbade jag som senior rådgivare på PwC där jag fick med mig erfarenheter från arbeten med ett 70-tal kommuner runt om i landet. Min ledarkarriär inledde jag i Trosa kommun i början på 90-talet som skolledare och Sveriges yngsta rektor.

Berätta om din nya roll som verksamhetschef på KSL!
Min roll innebär att leda arbetet med processledarna på enheten regional utveckling som driver det direkta arbetet med uppdragen. I min roll ligger också att ansvara för helheten på KSL tillsammans med övriga ledningsgruppen och säkerställa att vi på KSL arbetar med ett starkt driv i de uppdrag våra medlemmar har gett oss.

Vilka projekt kommer du att jobba med?
Jag kommer involvera mig olika i de uppdrag som vi arbetar med. Det centrala för mig kommer vara att utveckla kvaliteten i processerna som vi leder i strategiska nätverk och politiska styrgrupper. Arbetsformen på KSL är spännande då vi jobbar med kommunala frågor i en medlemsorganisation, inte i en kommun.

Vad ser du mest fram emot att ta dig an?
Jag är övertygad om att kommunerna är hjärtat i samhällssystemet som ska bidra till att ge människor ett bra liv. Samtidigt rör sig människors liv alltmer över kommungränser. Jag ser fram emot att via arbetet på KSL stödja kommunerna i länet i sin ambition att öka samarbete och hitta gränsöverskridande lösningar för medborgarnas bästa. En stor, stor utmaning, men jag är övertygad om att potentialen är enorm.

Vilka är de hetaste frågorna inom regional utveckling i år?
Ett uppdrag som är jätteintressant är att ta ett första steg i att utveckla samarbetet kring vuxenutbildning. En viktig komponent i arbetet med kompetensförsörjning i länet. En annan spännande fråga är att vi kommer att inleda ett projekt kring "smart region" där vi bland annat ska hämta erfarenheter från Stockholms stad som arbetar med digitaliseringens potential för att skapa en "smart stad". För övrigt ett bra exempel på hur vi i länet kan använda varandra för att sprida kunskap och dela med oss av goda erfarenheter.