2019-01-31

Boel Godner: ”Kommunernas röster blir ännu viktigare nu när vi är en region”

Uppdragsbild

Fotograf: Ellinor Collin

I Södertälje kommun har initiativ som EU-projektet Matlust och satsningen Södertälje Science Park, där akademi och samhälle möter näringsliv, startat och i år har kommunen chansen att vinna utmärkelsen Årets Innovativa Kommun. Vi har pratat hållbar produktion, utbildning, infrastruktur och regionalt samarbete med Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner.

Södertälje, och två Stockholmskommuner till – Järfälla och Norrtälje – har blivit nominerade till Årets Innovativa Kommun. Vad ligger bakom Södertäljes arbete som lett till nomineringen?
Vårt medvetna arbete med hållbar mat. EU-projektet Matlust, som ska stärka en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen, samlar drygt 100 matproducenter i Södertälje och övriga länet för samarbete kring dagens och framtidens mat. I våra verksamheter försöker vi så långt vi kan använda ekologisk, närproducerad och klimatvänlig mat.

En av era stora satsningar är Södertälje Science Park, kan du berätta lite om den?
När AstraZeneca lade ner sin forskning i Södertälje kom kommunen, Scania, AstraZeneca, KTH och Acturum, som köpte fastigheterna, att tillsammans ta ansvar för kompetensförsörjningen till de stora viktiga exportindustrierna. Acturum köpte AstraZenecas tomma lokaler och vi övriga blev hyresgäster. Vi uppvaktade den dåvarande utbildningsminister Jan Björklund och fick ja till vår begäran om fördubblat antal KTH-platser i Södertälje. Därefter bildade vi Södertälje Science Park för att skapa en fantastisk miljö kring KTH där akademi, samhälle och näringsliv möts under temat Hållbar produktion.

Vilka frågor är viktigast för Södertälje de kommande åren?
Skolan. Vi har haft ökade skolresultat åtta år i rad och en gymnasiebehörighet över rikssnittet, men målet är naturligtvis att alla barn ska klara grundskolan och komma in på gymnasiet. Vi prioriterar också äldreomsorgen, bostadsbyggande, styrning samt ordning och reda i ekonomin.

Vilka regionala frågor anser du är viktigast att kommunerna samarbetar kring?
Utan tvekan infrastruktur. Stockholmsregionen myllrar av människor och man bor inte alltid i den kommun man arbetar. Det är viktigt att kunna ta sig till arbete och studier på ett smidigt sätt. I Södertälje har vi förvånats över att vår region inte samlats kring våra viktiga exportindustrier Scania och AstraZeneca. De är stora, de handlar ofta upp tjänster regionalt och lokalt, har 22 000 anställda tillsammans och bidrar med flera procent av svenskt exportnetto.

Hur ser du på Storsthlms roll i samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm?
Kommunernas röster blir ännu viktigare nu när vi är en region. Kommunerna i Stockholms län är mycket olika och har ofta olika syn på saker. I de fall Storsthlm kan vara enigt blir vi en stark samtalspartner till Stockholmsregionen.