2018-12-05

"Vi blev bäst på att veta om vårt eget kompetensförsörjningsbehov"

Uppdragsbild

För ett par år sedan hade Vallentuna kommun en vision om att ta tillbaka rekryteringen in-house. I maj 2016 mottog kommunen ett pris av LinkedIn som Sveriges bästa kommun på strategisk kompetensförsörjning. Idag ses kommunen fortfarande som en förebild inom området och får ofta föreläsa för andra kommuner och statliga verk som vill göra en liknande resa. Vi har pratat kompetensförsörjning med kommunens egen kommundirektör, Victor Kilén.

Kan du berätta lite om den kompetensförsörjningsresa som Vallentuna kommun har gjort?
– Den kompetensförsörjningsresa som kommunen gjorde när priset från LinkedIn mottogs handlar om hur vi valde att plocka hem rekryteringen från externa firmor. Vi visste att det är bara vi själva internt som vet om vårt eget kompetensbehov bäst och vilken typ av rekryteringar vi behöver göra. I takt med det lyckades vi inom kommunen förändra bilden av hur traditionell rekrytering genomförs inom offentlig sektor. Med mer närvaro inom social media och tydliga annonseringskanaler lyckades vi locka till oss rätt talang och rätt kompetens till kommunen – helt med egen personal som utförde rekryteringsarbetet. Vi blev bäst på att veta om vårt egna kompetensförsörjningsbehov helt enkelt!

Hur jobbar ni med frågan idag?
– Vi fortsätter med den närvaro vi behöver på sociala media, i annonseringskanaler och på internet generellt, för att få rätt kompetens till oss i kommunen och bredda och stärka vårt varumärke. Kommunen ses fortfarande som en förebild inom detta område och HR föreläser ofta för andra kommuner och statliga verk som vill göra en liknande resa som vi har gjort. Vi har också en central employer branding plan antagen som fortsätter i samma anda med utvecklingsfokus på hur vi kan fortsätta vara en förebild inom området och utveckla processen än mer.

Vilka prioriteringar är viktigast för Vallentuna kommande mandatperiod?
– Kompetensförsörjningen är givetvis fortsatt en av de viktigaste då vi går in i en mandatperiod som innebär stora omställningar av processer mot såväl mer kundanpassade som mer digitala. Vi ser en kulturförändring framför oss som vi medvetet kommer att driva och där alla medarbetare i högsta grad blir delaktiga. Ekonomin kommer också att ha fullt fokus. Verksamheterna ska utföras på bästa sätt kvalitetsmässigt och det på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, där en ekonomi i balans kommer att vara a och o. I Vallentuna i stort är sysselsättning, näringsliv och den långsiktiga boende- och livsmiljön av stor betydelse då vi, inom Sverigeförhandlingens ramar, har flera projekt på gång. Skolor av hög kvalitet och med bred valfrihet står också högt på dagordningen.

Vilka regionala frågor anser du är viktigast att samarbeta kring just nu?
På det regionala planet är fortsatt en pålitlig och väl utbyggd infrastruktur för det dagliga resandet viktigast, tillsammans med utbyggnaden av bostäder för den växande befolkningen. Infrastrukturen behöver byggas ut på många håll, inte minst tvärgående (öst-västligt) och då där man kan räkna hem investeringarna trafikekonomiskt, till exempel Roslagsbanan till Arlanda.

Hur ser du på Storsthlms roll i ett regionalt sammanhang?
Storshlm har en viktig roll att spela för samordning, samverkan och nätverkande som annars är svårt att i praktiken få till stånd. Likaså när det gäller kompetensspridning som att Storsthlm underlättar och skapar styrka i relationerna med andra aktörer där kommunerna får en starkare röst.