2018-10-03

Förslag till nytt kostnadsutjämningssystem

Uppdragsbild

Den 1 oktober lämnades ett förslag till nytt kostnadsutjämningssystem för kommunerna till regeringen. Vi har pratat med Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, som även har varit expert i utredningen. Se vår intervju med henne.

Vad innebär förslaget i korthet?
– Förslaget innebär en förstärkning av det nuvarande kostnadsutjämningssystemet. Kommuner med en socioekonomiskt svagare befolkning kommer att få lite mer i utjämningssystemet, medan kommuner som har stark socioekonomi får betala lite mer.

Vad är det man vill uppnå med förslaget?
– Syftet med förslaget är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och det är det som utredaren vill uppnå.

Vad är det som skiljer Stockholmskommunerna från övriga landet?
– Det som skiljer Stockholmskommunerna från övriga landet är att man har en
stark inflyttning och att det inte är lika glest som kommunerna ute i landet. Vissa kommuner i Stockholms län kommer att få betala lite mer, och några kommuner som kommer att få in mer pengar.

Vad händer nu?
– Den 1 oktober lämnades förslaget till civilminister Ardalan Shekarabi, men först när det finns en klar regering kommer man ta ställning till om förslaget ska gå ut på remiss. Det betyder att förslaget tidigast kan införas år 2021.

Se vår intervju med Annika Wallenskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs utredningens betänkande i sin helhet:
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, SOU 2018:74 länk till annan webbplats

Helen Ala-Kojola

Tel: 08-615 94 04