Logotyp
2018-09-28

"Större kommuner har ofta möjlighet att ta ett större ansvar"

Uppdragsbild

Foto: Magnus Fröderberg

Att vara en större kommun innebär ofta möjligheten att ta ett ökat ansvar i olika sammanhang, men det regionala samarbetet är fortfarande avgörande för en framgångsrik tillväxt. Magdalena Bosson är kommundirektör i Huddinge kommun och ser framförallt två stora regionala utmaningar som kräver gemensamma, systematiska och målmedvetna insatser: infrastrukturen och kompetensförsörjningen. Läs vår intervju med henne.

Du har ju erfarenhet av olika befattningar i olika typer av verksamheter, vad i rollerna och verksamheterna har du nytta av som kommundirektör?
– Jag har haft förmånen att arbeta inom flera olika verksamhetsområden i Stockholms stad och på statlig regional nivå. Att ha varit verksam inom så olika områden har självfallet varit mycket lärorikt. Allra mest nytta med bäring på mitt nuvarande uppdrag är att jag har lärt känna hela länet - både dess kommuner och utmaningar - men också att jag vet hur den statliga nivån fungerar och ser på Stockholms län och dess aktörer.

Av regionens 26 kommuner utgör Huddinge kommun den näst största, hur ser du på kommunens roll i regionen?
Vi i Stockholms län har ju förmånen att vara aktiva i ett tillväxtlän och alla kommuner är betydelsefulla för det uppdraget. Det är viktigt att understryka. Däremot kan vi större kommuner, genom att vi ofta har möjlighet till lite mer resurser, alltid ta ett större ansvar att driva, stödja och delta mer i vissa sammanhang. Något som vi ju också gärna gör. Över huvud taget tror jag att samverkan mellan kommuner kommer att vara än mer viktig framgent för att skapa effektivt resursutnyttjande. Hos oss på Södertörn finns flera sådana exempel på funktionellt samarbete.

Vilka regionala frågor anser du är viktiga att prioritera just nu?
Jag ser två riktigt, riktigt stora utmaningar för länet där vi behöver arbeta systematiskt och målmedvetet tillsammans med många olika aktörer. Dels infrastrukturfrågor i bred mening så att vi kan fortsätta utvecklas och ta hand om tillväxten, dels kompetensförsörjning av våra kommunala verksamheter där vi - trots att vi kommuner till viss del konkurrerar - behöver fortsätta utveckla gemensamma strategier för att locka medarbetare till våra verksamheter. Ett sådant konkret och mycket uppskattat exempel är ett gemensamt traineeprogram mellan flera av länets kommuner för att attrahera socionomer.

Hur ser du på Storsthlms roll i ett regionalt sammanhang?
Storsthlm är ju vi kommuner rätt och slätt. Vi kommer alltid att ha ett behov av en samlingspunkt och ett nav för samarbete för att klokt kunna möta andra aktörer.

Susanna Thulé

Tel: 08-615 94 27