Logotyp

Kommundirektörsmöte

När: fredagen den 29 september 2017
Tid: kl 13.00-15.30
Plats: Storsthlms kansli, Södermalmsallén 36
Lokal: Brunnsviken